UCU OPEN - відкрита система онлайн-навчання УКУ (на базі системи управління навчанням Moodle), метою роботи якої є поширення освітніх пропозицій та відкритого освітнього контенту університету. UCUopen - це майданчик та платформа, яка пропонує факультетам та підрозділам університету середовище для створення окремих е-курсів, циклів курсів чи сертифікатних програм УКУ. Такі пропозиції передбачають навчання студентів /слухачів у дистанційному чи змішаному форматі. Також на платформі проводяться вступні випробування та стипендіальні конкурси УКУ для абітурієнтів. 

На UCU OPEN розміщуються навчальні курси чи відкриті навчальні матеріали від академічних та інших структурних підрозділів УКУ (освітніх програм, шкіл, інститутів та центрів), а скористатись ними (проходити навчання чи тестування) можуть не тільки студенти УКУ, а й ширша спільнота.
 • Веб-адреса UCU OPEN в інтернеті - open.ucu.edu.ua
 • Основні мови інтерфейсу CMS UCU: українська, англійська
 • Користувачами системи можуть стати всі зацікавлені особи, самостійно здійснивши реєстрацію на платформ

Хто може розміщувати тут свої онлайн-курси чи навчальні матеріали?

Освітні програми, викладачі та працівники УКУ, які пропонують навчальні курси чи відкриті навчальні матеріали від університету. Також можуть бути розміщені курси, які є спільними для студентів УКУ і зовнішніх слухачів.

На кого орієнтована система?

 • Школярі
 • Потенційні абітурієнти УКУ (проходження онлайн тестування, підготовчих курсів).
 • Учасники сертифікатних, модульних чи тренінгових програм, літніх шкіл, для яких розміщують у системі навчальні матеріали чи курси
 • Всі зацікавлені у перегляді відкритих освітніх ресурсів чи проходження відкритих онлайн-курсах, які пропонує університет

Як розпочати роботу у системі?

 • самостійно зареєструватися в системі open.ucu.edu.ua
 • переглянути та доповнити інформацією свій профіль
 • переглянути Домашню сторінку (де відображені курси, на які зарахований користувач системи в ролі викладача чи студента)
 • переглянути категорії курсів

Як відбувається створення нових курсів та їх затвердження

Якщо викладач чи працівник УКУ має намір розмістити курс чи окремий модуль чи відкриті матеріали на платформі UCU OPEN, то треба заповнити та надіслати  ЗАПИТ-ПОГОДЖЕННЯ , який розглядається Центром навчальних та інноваційних технологій та відділом ІТ. Результат розгляду повідомляється протягом декількох днів. Якщо пропонований курс чи окремий модуль відповідає стратегії розміщення курсів на платформі UCU OPEN, то адміністратор створює курс та призначає відповідальну людину і зараховує інших вказаних викладачів у заявці. Ці викладачі займаються наповненням та модерацією курсу, в тому числі і зарахуванням студентів, збереженням відомостей про навчальні результати студентів наприкінці курсу, а також відрахуванням студентів (після 4 тижнів з дати завершення навчання). Адміністратор системи, за потреби, проводить консультування відповідальних осіб, які вже далі підтримуються викладачів та студентів курсів.

Як стати студентом на ресурсах платформи UCU OPEN?

На платформі UCU OPEN розміщені ресурси з різними рівнями доступу та відкритості: