Підвищення кваліфікації

Розробленням програм та організацією підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в УКУ з-посеред інших підрозділів університету, займається Центр навчальних та інноваційних технологій.
Обов’язкова частина програми підвищення кваліфікації працівників спрямована на розвиток ключових компетентностей:
  • педагогічної та методологічної,  
  • технологічної та цифрової,
  • інформаційної та комунікаційної,
  • управлінської  та лідерської
Варіативна частина програми передбачає вдосконалення інших компетентностей, опанування яких відбувається за власним бажанням працівника.

Виконання програми підвищення педагогічної та методологічної, технологічної та цифрової, інформаційної та комунікаційної кваліфікації включає:

1.Отримання сертифікату програми підвищення кваліфікації в УКУ з відповідним мінімальним розподілом акад. год. за напрямками:
  • створення електронних курсів в навчальному середовищі CMS UCU (8 акад. год.)
  • цифрова педагогіка та змішане навчання (10 акад. год.)
  • педагогічна майстерність (12 акад. год.)
  • наукові комунікації та інформаційна грамотність (6 акад. год.)

2. Участь у короткотермінових інтенсивних програмах підвищення кваліфікації в УКУ (організовує ЦеНІТ).

3. Участь у створенні масового відкритого онлайн курсу УКУ у якості експерта / помічника.

4. Викладання за Програмою підвищення кваліфікації в УКУ.

5. Видання навчального посібника та розміщення його у відкритому доступі в ЕrUCU.

5. Видання конспекту лекцій та розміщення у відкритому доступі в ЕrUCU.

...та ін.