УКУ НА ПЛАТФОРМІ PROMETHEUS

Масові відкриті онлайн-курси від Українського католицького університету. Чому б ні? Грант для викладачів університету на розробку та впровадження курсів дистанційного навчання з метою їх адаптації та випуску на платформі проекту масових відкритих онлайн-курсів “Prometheus”. Наш перший MBOK – курс проф. Я. Грицака “Вибрані питання європейської історії” вже запустився, який курс стане наступним?

BLEND YOUR COURSE

Щорічний конкурс серед викладачів університету на розроблений та впроваджений курс змішаного навчання.
Претенденти на премію
представляють:
- адаптовану робочу навчальну програму курсу чи силабус,
- розроблені електронні матеріали
а також коментують:
- педагогічний дизайн свого курсу (що зазнає змін по відношенні до традиційного),
- використання цифрових інструментів та технологій.
Обов’язкова умова - розміщення курсу в системі електронного навчання університету CMS UCU.