Підтримка наукових комунікацій університету

Координатор напрямку: керівник відділу, Аліна Синицька


Функціонування сучасного університету, який прагне знайти і посісти своє місце на науковій мапі світу, неможливо уявити без підтримки наукових комунікацій. Розповсюдження результатів діяльності вчених, збільшення присутності університетської спільноти у світовому академічному просторі, відкритий доступ до наукової інформації, обмін думками на спеціалізованих майданчиках, ідентифікація науковця, використання даних наукометричних баз як складової частини системи визначення ефективності наукової діяльності, володіння інструментами та засобами фахової комунікації, що сприяють розвитку сучасної науки - теми, що цікавлять вчених 21 ст.

Підтримка наукових комунікацій університету - одне із ключових завдань роботи ЦеНІТ. Ми прагнемо бути осередком поширення знань про наукові комунікації в цифрову епоху.


Наша робота зосереджується на наступних темах та напрямках:

- Популяризація ідей відкритого доступу, ефективне представлення результатів досліджень науковців у відкритому доступі.

- Підтримка та розвиток інституційного репозитарію УКУ ErUCU

- Засоби сучасної наукової комунікації: наукометричні бази, основні наукометричні показники, наукові пошукові системи і сервіси, ідентифікатори вчених, спеціалізовані соціальні мережі.

- Поширення знань про інструменти та технології для підтримки дослідної діяльності.

Ми пропонуємо:

  • проведення навчальних семінарів та тренінгів,
  • індивідуальні консультації;
  • організацію та проведення навчальних модулів;
  • створення навчальних матеріалів, інструкцій, пам’яток;
  • створення е-курсів/модулів та е-ресурсів.