Координатор напрямку: керівник проектів та програм Оксана Пасічник


Для реалізації Візії та Стратегії УКУ 2020, відповідно до яких у навчальному онлайн-середовищі заплановано представлення 30% курсів у форматі змішаного навчання, і 10% онлайн курсів за принципом MOOC (масові відкриті онлайн курси), Центр навчальних та інноваційних технологій супроводжує апробацію викладачами інноваційних моделей організації навчального процесу методом змішаного навчання.

Необхідність створення інноваційних курсів випливає із нових вимог інформаційного суспільства, яке потребує певного набору знань, вмінь та, передусім, компетентностей, які очікуються у випускника вищого навчального закладу та фахівця своєї справи. Змінюються також і потреби та очікування студентів, для яких цифрове середовище є абсолютно природнім (вони є digital natives). Динамічно розвиваються і стають все доступнішими та функціональнішими сучасні інформаційні технології, зокрема й у реалізації педагогічних концепцій.

Змішане навчання - це одна із форм здобуття освіти, у якій поєднуються аудиторні та онлайнові взаємодії учасників курсу, уможливлюючи певну гнучкість у виборі часу, місця, темпу та траєкторії навчання для студентів.

Якісний та ефективний курс змішаного навчання - це не лише електронні матеріали в онлайновій системі навчання, а поєднання цілого спектру різноманітних інструментів супроводу навчального процесу.


За напрямком ведуться такі роботи та пропонуються наступні сервіси:

 

Тренінги із змішаного навчання та цифрової педагогіки

Пропозиція для викладачів, що має на меті покращити володіння інструментами цифрової епохи та підвищити рівень підготовки викладачів у створенні та проведенні курсів змішаного навчання. Викладачі знайомляться із технологічними освітніми інноваціями та стратегіями формування вмісту дистанційного курсу, із сучасними трендами ефективної цифрової педагогіки для планування та керування навчальним процесом.

Матеріали тренінгових навчань доступні для авторизованих користувачів в онлайн-середовищах:

 

Індивідуальні консультації

Тематика: структура курсу та подачі навчальних матеріалів, запис відео-роликів для супроводу дистанційного та змішаного навчання, використання інтернет-сервісів для супроводу аудиторної та онлайнової роботи.

Технологічних сервісів та інструментів підтримки навчання та викладання сьогодні є так багато, що може бути складно зорієнтуватись у цьому розмаїтті самостійно. Запрошуємо скористатись консультаціями та експертизою наших фахівців, які допоможуть:

  • провести заняття з використанням цифрових технологій;
  • використати наявні технологічні ресурси з максимальною ефективністю;
  • знайти оптимальний інструмент для досягнення поставлених навчальних цілей;
  • інтегрувати технології в процес проведення аудиторних та онлайнових занять;
  • укласти стратегію використання методики змішаного навчання у своєму курсі та реалізувати її;
  • сформувати силабус свого курсу з орієнтацією на методику змішаного навчання.

Ви можете звернутись по індивідуальну консультацію у ЦеНІТ, або запросити фахівця на своє заняття.


Що нас мотивує:

"Сучасний університет зі статусом національного, конкурентноздатний на міжнародному рівні в рамках свого профілю, з науковими школами, статусом лідера в онлайн навчанні та використанні інформаційних технологій у навчальному процесі."

Візія УКУ 2020