Напрямки діяльності

Центр навчальних та інноваційних технологій УКУ працює за кількома напрямками:

 
 • Підтримка впровадження технології електронного навчання в навчальний процес університету

  • Ми здійснюємо технологічний супровід електронного навчального середовища університету на базі Moodle, а також пропонуємо дидактичний супровід створення електронних курсів.

Детальніше тут


 • Розвиток інформаційної та цифрової грамотності викладачів та студентів 

  • Ми організуємо навчальні заходи, спрямовані на розвиток цифрової грамотності  викладачів, студентів та працівників університету, пропонуємо консультації й технічний супровід з використання цифрових інструментів та сервісів, а також підтримку в розробці цифрових проектів.

Детальніше тут


 • Впровадження методик змішаного навчання в навчальний процес університету

  • Ми популяризуємо інноваційні моделі організації навчального процесу методом змішаного навчання, а також пропонуємо підтримку у створенні курсів змішаного навчання.

Детальніше тут


 • Впровадження комплексу заходів, спрямованих на підтримку викладацької майстерності

  • Ми пропонуємо методологічні семінари з професійного розвитку (які є частиною програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників УКУ) та підтримуємо територію зростання й вдосконалення освітян: нового для УКУ формату - клубу й робітні під назвою "Викладацький коворкінг", де кожен з Вас може поділитись досвідом викладання, практикою впровадження освітніх методик та цифрових технологій в колі зацікавлених колег. Тут можна поспілкуватись про розуміння і вміння викладання у сучасному університеті й багато іншого.

 • Підтримка наукових комунікацій університету

  • Сучасні інформаційно-комунікаційні технології розкривають нові горизонти та помітно впливають на якість та швидкість комунікації, приносять нові можливості для вчених. Ми інформуємо Вас про можливості поширення результатів власних досліджень, про використання цифрових інструментів на підтримку досліджень та проводимо тематичні семінари за напрямком.

Детальніше тут


 • Координація створення масових відкритих онлайн курсів університету