Центр навчальних та інноваційних технологій (ЦеНІТ)
Center for educational and innovative technologies (CEIT)

Сервісний, навчальний та інформаційний підрозділ, спрямований на підтримку університету, що йде назустріч змінам, які чекають вищу освіту в найближчому майбутньому, в завданнях впровадження технологій в освітній та науковий процес. 

Місія центру – забезпечення високої якості навчального процесу університету шляхом задоволення освітніх потреб професорсько-викладацького складу, студентів та ін. членів університетської спільноти через надання навчальних послуг, поширення знань, ідей і технологій, через формування навичок із створення е-курсів, навичок цифрової та інформаційної грамотності.

Технології ми розуміємо також в Арістотелевому сенсі, як техне (грец. τέχνη – мистецтво, майстерність, уміння) світобудови, як досягнення рівноваги між традиціями і новаторством, між вічним і дочасним, між навчанням і досконаленням когось і себе самих.

Основними функціями центру є:

  • Впровадження технології електронного навчання в навчальний процес університету;
  • Технологічний супровід електронного навчального середовища університету на базі Moodle; дидактичний супровід створення електронних курсів;
  • Створення масових відкритих онлайн курсів університету;
  • Впровадження методик змішаного навчання в навчальний процес університету; апробація гібридних моделей організації навчального процесу;
  • Підвищення інформаційної грамотності викладачів та студентів;  поширення практик використання цифрових інструментів для навчання, викладання, наукових досліджень.

Центр засновано 01.02.2016 р.


Дізнайтесь більше про нас >>